Start

I min verksamhet tar jag emot föräldrar som behöver råd och stöd i sin föräldraroll, samt personer som antingen varit utsatta för trauma eller hamnat i livskris. Kris innebär lidande både för den drabbade och för den drabbades anhöriga.

Andra som söker behandling hos mig kan ha svårigheter med ångest/depression, stressrelaterade problem, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller ätstörningar.