Psykoterapi

Terapi

Alla behandlingar – både enskilt och par – börjar med ett besök där vi tillsammans kartlägger och definierar de problem du/ni söker för. Därefter gör vi en behandlingsplan som måste godkännas av er. Utifrån behandlingsplanen sätter vi upp mål och planerar behandlingens längd. Sista samtalet avslutas med en utvärdering och en plan för hur du/ni kan bibehålla de resultat vi uppnått.

Priset per besök är 1 200 kr för enskilt besök, 1 800 kr för par. Varje besök är mellan 45-60 minuter. För alla tjänster gäller betalning mot faktura. Vid avbokning senare än 48 timmar innan avtalad tid debiteras full avgift.

Patientföreningar

www.angest.se (Svenska Ångestsyndromsällskapet)
www.sps.nu (stödsajt för drabbade med panikångest och social ångest)
www.ocdforbundet.se (sajt för drabbade av tvångssyndrom)
www.bipolarna.se (Svenska föreningen för bipolär sjukdom)