Parterapi

Parterapi

För att kunna lära känna sig själv och sin partner behövs interaktion med utomstående. Många gånger blir vi varse våra relationer och hur vi fungerar med vår omgivning först när vi speglas i andra. Ibland är det nödvändigt att samtala om det som sker mellan oss och de människor vi är i relation med.

 

Emotionellt fokuserad parterapi

EFT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteori, de humanistiska psykoterapierna och de systemiska psykoterapierna. Det är en evidensbaserad metod för parterapi. Dr Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet. Metoden utvecklas av ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy.

 

Varför parterapi?

Många använder sig av parterapi för att reparera och hitta förståelse för sina egna och sin partners svårigheter i relationen. Att leva tillsammans med någon man älskar är inte alltid så enkelt som många kan tro och hoppas. Alla längtar vi efter närhet, bli sedda och vara behövda. I emotionellt fokuserad parterapi (EFT) försöker vi tillsammans få förståelse för det egna och andras sätt att leva livet, hantera vardagen, våra känslor och få syn på varandras behov eller triggers. Vi försöker tillsammans byta mönster.

 
 

Jag samarbetar med Stockholms parrådgvining