Parterapi

Parterapi/IBCT

För att kunna lära känna sig själv och sin partner behövs interaktion med utomstående. Många gånger blir vi varse våra relationer och hur vi fungerar med vår omgivning först när vi speglas i andra. Ibland är det nödvändigt att samtala om det som sker mellan oss och de människor vi är i relation med.

Min erfarenhet är att många söker parterapi i slutskedet av en gemensam relation. I så fall blir min roll som terapeut att hjälpa er att klara av att lyssna på varandra för att kunna gå skilda vägar utan att göra er själva eller andra som berörs av relationen illa.

INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY/IBCT

Andrew Christensens, professor i klinisk psykologi vid University of California, och hans kollega Neil S Jacobson, University of Washington, har vidareutvecklat traditionell kognitiv beteendeterapeutisk parterapi till Integrativ Behavioural Couple Therapy (IBCT). Det nya i IBCT är att man lagt till interventioner för att uppnå ökad känslomässig acceptans hos paret och forskning har visat att dessa interventioner ger förbättrad effektivitet i behandlingen.