Pandora Hultqvist

Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har mångårig erfarenhet av arbete med föräldrastöd som kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Sedan 2016 arbetar jag deltid på neonatalavdelningen på Karolinska sjukhuset, där jag möter nyblivna föräldrar till förtidigt födda eller svårt sjuka barn. Jag möter familjer i kris och arbetar med traumabehandling.

Samtidigt har jag arbetat med familjerådgivning och Parrådgivning genom Stockholms Parrådgivning på min privata mottagning.

Jag har även arbetat som kurator hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden och då främst med par och vuxna i livskris, samt på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar) med specialiserad behandling för ätstörningar.