Pandora Hultqvist

Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har mångårig erfarenhet av arbete med föräldrastöd som kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Jag har även arbetat som kurator hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden och då främst med par och vuxna i livskris, samt på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar) med specialiserad behandling för ätstörningar.