Psykoterapi

Psykoterapi

Erfarenheter av kriser och trauman är många gånger centrala för många människor som söker hjälp inom den psykoterapeutiska behandlingen.

Med livskris menas att individen utsätts för en situation där hens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen utan psykiskt lidande.

Psykoterapi och samtal möjliggör för individen att sortera och organisera upplevelserna, med målet att kunna bearbeta och läka såren.