Samtal mellan syskon

Samtal mellan syskon

Bland det viktigaste för oss människor är de sociala sammanhang vi befinner oss i. Relationer till de människor vi vuxit upp med är många gånger avgörande för vårt välbefinnande. Som det självklara i att vi väljer våra vänner men inte våra syskon. Många av oss hamnar i konflikt, behöver försonas eller tala klarspråk om de olika erfarenheter vi bär med oss från vår barndom och uppväxt. Många gånger längtar vi efter en bättre, närmare och mer nära relation till ett syskon. I en samtalsterapi kan man många gånger se sin egen del i konflikterna, ibland kunna lägga åt sidan sin stolthet och även ta steg närmare varandra.

Min erfarenhet är att syskon många gånger glöms bort när en person mår dåligt eller att en person kan må dåligt av att ett syskon är drabbad, inom psykoterapi är ”syskon-relation” ett bortglömt kapitel. En anledning kan vara kulturella värderingar om förnekelse av kärnfamiljens betydelse i vårt välbefinnande. Relation mellan syskon kan vara livslånga men också konfliktfyllda och besvärliga. Syskonrelation har ändå alltid en stor betydelse för vår identitetsutveckling, vi jämför oss med våra syskon och vi undersöker vilka vi själva är genom relationen med syskon.