Rådgivning för föräldrar

Rådgivning för föräldrar

Att vara en väl fungerande förälder som dessutom gör alla rätta val och erbjuder sitt barn det allra viktigaste för dennes utveckling är numera näst intill omöjlig. Att vara ”tillräckligt bra” duger inte längre för många föräldrar.

För mig är en god förälder en person som är nyfiken på sitt barn och sätter tillräckliga gränser. Men att sätta gränser är inget som vi föräldrar blir varse om genom att bli förälder. Föräldraskap tar tid att växa fram och ibland behöver vi föräldrar råd och stöd under vägen.

Rådgivning för föräldrar är en kortare kontakt där vi endast fokuserar på att hitta lösningar på en enskild svårighet i livet.