Utbildning

 • Socionomexamen, Socialhögskolan i Stockholm (2000)
 • Kognitiv psykoterapi grundutbildning, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (2001)
 • Grundutbildning i Familjeterapi: föräldraarbete/föräldraterapi, Ericastiftelsen Stockholm (2005)
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, Psykologpartners Stockholm (2009)
 • Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), Psykologpartners Stockholm (2009)
 • Psykotraumatologi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet (2011)
 • Grundutbildning i Schematerapi Modul A & B, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (2013)
 • Grundutbildning om ätstörningar, Stockholms centrum för ätstörningar (2013)
 • Handledningsmetodik, Stockholms Universitet (2014)
 • Legitimationsgrundande utbildning till Leg. Psykoterapeut, psykologiska institutet, Stockholms Universitet (2016)
 • Grundutbildning i emotionellt fokuserad terapi, ICEEFT på Stockholms EFT-center (2021) eft-stockholm.se
 • Sexologi: sexualitet, intima relationer och familjeliv, Malmö Universitet (2021)
 • Core Skills i emotionellt fokuserad terapi på Stockholms EFT-center (2022) eft-stockholm.se
 • Sexologi: genus och sexualitet, Uppsala Universitet (2023)
 • EFT & Våld i parrelationen på Stockholms EFT-center (2023)

Medlem i

 • Akademikerförbundet SSR
 • Beteendeterapeutiska föreningen, kbt.nu
 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
 • Svenska Anorexi- och Bulimisällskapet, SABS, sabs.nu
 • Svenskt forum för mentalisering, mentalisering.se