Utbildning

 • Socionomexamen, Socialhögskolan i Stockholm (2000)
 • Kognitiv psykoterapi grundutbildning, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (2001)
 • Grundutbildning i Familjeterapi (2005)
  Föräldraarbete/föräldraterapi, Ericastiftelsen, Stockholm (2007)
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, Psykologpartners, Stockholm (2009)
 • Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), Psykologpartners, Stockholm (2009)
 • Psykotraumatologi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet (2011)
 • Grundutbildning i Schematerapi Modul A & B, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (2013)
 • Grundutbildning om ätstörningar, Stockholms centrum för ätstörningar (2013)
 • Legitimationsgrundande utbildning till Leg. Psykoterapeut, psykologiska institutet, Stockholms Universitet (2016)
 • Grundutbildning i emotionellt fokuserad terapi. ICEEFT på Stockholms EFT-center. (2021) eft-stockholm.se
 • Sexologi: sexualitet, intima relationer och familjeliv. Malmö universitet. (2021)
 • Core Skills i emotionellt fokuserad terapi (EFT) 2022 eft-stockholm.se

Medlem i

 • Akademikerförbundet SSR
 • Beteendeterapeutiska föreningen, kbt.nu
 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
 • Svenska Anorexi- och Bulimisällskapet, SABS, sabs.nu
 • Svenskt forum för mentalisering, mentalisering.se